PROJEKTY, OPERATY WODNO - PRAWNE, STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW

   Firma Eko-Technika zajmuje się nie tylko sprzedażą i wykonawstwem instalacji do oczyszczania wody i ścieków,  również wszelkimi sprawami formalnymi. Połączenie działalności praktycznej z wiedzą teoretyczną daje gwarancje naszym klientom, że wykonywane przez nas projekty są opracowywane w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji przy ustalonych możliwie najniższych kosztach eksploatacji.


   Wykonujemy projekty i koncepcje na instalacje do oczyszczania ścieków, zwłaszcza ścieków przemysłowych i uzdatniania wody z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami.


  Opracowujemy  operaty wodno - prawne, również reprezentujemy naszych klientów na rozprawach wodno - prawnych.


  Przeprowadzamy ekspertyzy oraz wstępne studia wykonalności mające na celu ocenę celowości realizacji przedsięwzięć komunalnych (oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody...) oraz instalacji przemysłowych ( stacje przygotowania wody do celów produkcyjnych, oczyszczanie ścieków, wody procesowe, obiegi chłodnicze, obiegi zamknięte, wtórne wykorzystanie ścieków po oczyszczeniu).


  Wykonujemy całościowo studia wykonalności projektów według dyrektyw UE do wniosków o fundusze strukturalne.


  W wszystkich tych zagadnieniach posiadamy bardzo duże doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Tematy trudne i nietypowe rozwiązujemy w oparciu o prowadzone badania modelowe, które wskazują na skuteczność rozwiązania przy odpowiednio niższych nakładach.


EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY