BADANIA MODELOWE

   Badania modelowe umożliwiają sprawdzenie skuteczności proponowanego rozwiązania na mniejszej skali i służą jak najlepszemu dopasowaniu instalacji dla konkretnych potrzeb klienta. Nasza firma oferując usługę badań modelowych traktuje ją jako przedstawienie na modelu instalacji przebiegu procesu uzdatnienia wody, lub oczyszczania ścieków przy zachowaniu warunków możliwie zbliżonych do rzeczywistości. Efektem tej usługi powinno być osiągnięcie zadowalających wyników popartych odpowiednimi analizami fizyko - chemicznymi, które zagwarantują skuteczność projektowanej instalacji . 

EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY