DEZYNFEKCJA WODY - LAMPY UV (STERYLIZATORY) I CHLORATORY

Naświetlenie wody światłem ultrafioletowym (dezynfekcja przy pomocy lampy UV) jest metodą sterylizacji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody, oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekującego.
Każde urządzenie UV składa się z komory naświetlania i lamp UV (promienników), zamontowanych  w  jej wnętrzu. W urządzeniu woda przepływa wzdłuż lamp UV.  Lampa może być jedna, lecz może ich być kilkanaście w pojedynczej komorze.   Moc pojedynczej lampy niskociśnieniowej wynosi od 20 do 120 W.  Żywotność żarników uv (palników) wynosi około 8000 godzin, czyli   1 rok.  Lampy te stosuje się do  dezynfekcji  wody o przepływach od 0,1 do 90 m
3/h. Konstrukcja lampy zapewnia odpowiednią grubość warstwy cieczy poddawanej dezynfekcji, co zapewnia optymalne i skuteczne przenikanie promieni UV. Proces dezynfekcji przebiega w sposób ciągły.
W przypadku dezynfekcji za pomocą lamp UV istotne jest aby dezynfekowana ciecz była klarowna, co w niektórych przypadkach oznacza potrzebę jej wcześniejszego oczyszczenia mechanicznego.


Dozowanie podchlorynu sodu
jest metodą wykorzystywaną przy większych sieciach wodociągowych, często równolegle z naświetleniem promieniami UV.  Podchloryn sodu zabezpiecza wodę płynącą w rurociągu przez dłuższy czas i zapobiega tzw. wtórnemu skażeniu.
Dezynfekant wprowadzany jest do rurociągu przy pomocy dawkownika - chloratora. Najskuteczniej       i najprecyzyjniej funkcjonuje układ do dezynfekcji złożony z chloratora (dawkownika), oraz wodomierza impulsowego. Przy takim zestawieniu można dość precyzyjnie określić jaka będzie stale dawka wolnego chloru w wodzie uzdatnionej.

DEZYNFEKCJ WODY.

Woda pitna powinna być pozbawiona substancji chorobotwórczych, aby być bezpieczną dla zdrowia, nawet życia ludzkiego. Dlatego wody mogące zawierać bakterie i wirusy muszą być poddane dezynfekcji.
Nawet woda z pozornie czystego źródła może zostać zanieczyszczona bakteriologicznie i stać się przyczyną groźnego zatrucia. Zwłaszcza, jeśli pochodzi z ujęcia powierzchniowego, lub płytkiej studni.

KANADYJSKIE STERYLIZATORY UV STERILIGHT R-CAN - VIQUA

S  1Q-P (0,18m3/h)        433 USD

S  2Q-P (0,45m3/h)        447 USD

S  5Q-P (1,14m3/h)        488 USD

S  8Q-P (1,80m3/h)        772 USD

S12Q-P (2,70m3/h)      1008 USD

SC-600  (7,40m3/h)      1970 USD

SC-740  (9,20m3/h)      3184 USD

Ceny brutto zawierają 22%VAT

EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz oc/ Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

LAMPY UV - STERYLIZATORY TMA 

NAJLEPSZA JAKOŚĆ Z POLSKI!

TMA V10        (0,50m3/h)       690 PLN

TMA V12        (1,00m3/h)     950 PLN

TMA V20        (1,60m3/h)     1200 PLN

TMA V25        (2,00m3/h)     1050 PLN - NOWOŚĆ!!!

TMA V25LA   (2,00m3/h)     1500 PLN - NOWOŚĆ!!!

TMA V40        (3,60m3/h)     2200 PLN

TMA  V80       (5,90m3/h)     2800 PLN

TMA V120    (12,30m3/h)     4800 PLN

W ofercie lampy UV do 1870m3/h!

Ceny netto (bez VAT 23%)


RABATY dla zakupów wysyłkowych!

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCI