EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

FILTR TAŚMOWY EKO FT-P

Filtr EKO FT-P umożliwia ZWIĘKSZENIE

WYDAJNOŚCI oczyszczalni ścieków bez jej modernizacji budowlanej, oraz

OBNIŻA  KOSZTY jej funkcjonowania!

Najważniejsze zalety Filtra taśmowego EKO FT-P:

- Koszty zakupu filtra taśmowego są bardzo korzystne w stosunku do budowy tradycyjnych osadników wstępnych.

- Kubatura filtrów jest mała, a tym samym ich zabudowa szczególnie w obiektach istniejących jest łatwa - filtr wymaga ok. 6m2.

- Proces odbywa się na taśmie filtracyjnej bez końca - nie trzeba zakładać nowej taśmy po każdym cyklu (minimalizacja kosztów).

- Filtr pracuje automatycznie w oparciu o sterownik komputerowy z ekranem dotykowym - jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

- Program zainstalowany w sterowniku powstał specjalnie dla filtra EKO FT-P i umożliwia dopasowanie się nawet do nietypowych

warunków pracy.

- Konstrukcja filtra i wszelkie elementy mające kontakt z oczyszczanym ściekiem wykonane są ze stali nierdzewnej 304.

- Taśmy filtrujące dobierane są specjalnie dla konkretnego rodzaju ścieków i zawiesiny spośród dużego asortymentu.

- Możliwe jest wspomaganie pracy filtra przez stosowanie flokulantów przed filtrem.

- Na filtrze taśmowym zawiesina ze ścieków jest usuwana przed rozpoczęciem procesu fermentacji beztlenowej, przez co zmniejsza się  ilość wydzielanych zapachów. 

- Ulega zmniejszeniu ilość produkowanych przez oczyszczalnie osadów wtórnych przez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń przed procesem biologicznym.

Szanowni Państwo,

         Przez wiele lat spotykaliśmy się z brakiem na

polskim rynku urządzenia, do podczyszczania

ścieków, którego cena zakupu a zwłaszcza koszty eksploatacji odpowiadałaby polskim firmom.

Filtr EKO FT-P produkowany przez naszą firmę 

powstał jako odpowiedź na to zapotrzebowanie.

ZASTOSOWANIE Filtra taśmowego EKO FT-P:

- Podczyszczanie osadu wstępnego, jak i wtórnego oraz ich mieszanki,

- Podczyszczanie ścieków w przetwórniach owocowo - warzywnych,

- Podczyszczanie ścieków przemysłowych  z zawiesiną  jednorodną ziarnistą,

- Oczyszczanie wód chłodniczych z produkcji plastików, szlifowania szkła, kamieni.

Zastosowanie naszego filtra jest o wiele szersze - w sytuacjach trudnych i nie typowych prowadzimy badania modelowe mające na celu optymalne skonfigurowanie pracy filtra dla konkretnego zadania.


W razie wszelkich pytań dotyczących urządzenia proszę o kontakt z naszym biurem - tel. 12 2839161


Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!

Filtr taśmowy EKO FT-P gwarantuje:

- Zwolnienie części mocy przerobowych oczyszczalni zaangażowanych w przeróbkę osadów, które mogą być wykorzystane do przyjęcia dodatkowych ścieków

- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnie  ścieków (krótsze napowietrzanie, mniej osadu nadmiernego)

- Lepszą prace oczyszczalni, wyeliminowanie zatykania się rurociągów, kanałów, pomp, sit itp.

- Polepszenie jakości ścieków i tym samym zmniejszenie opłat za zrzut ścieków, które  obecnie są liczone od ładunku i od objętości ścieków odprowadzanych do  kanalizacji


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY