ODWRÓCONA OSMOZA DOMOWA

Domowy zestaw odwróconej osmozy FRO5M to najlepszy sposób na czystą i zdrową wodę do spożycia zwłaszcza w przypadkach, gdy:

- na drodze wymiany jonowej woda zmiękczana redukując bardzo wysoką twardość wprowadza do wody uzdatnionej zbyt dużo sodu

- w wodzie występują azotany, które usuwając w inny sposób należy liczyć się z bardzo dużymi kosztami

- źródło z którego pochodzi woda pozostawia wiele do życzenia a uzdatnienie całej wody dochodzącej do mieszkania  jest nie możliwe, lub              nieopłacalne.


Woda otrzymana w procesie odwróconej osmozy pozbawiona jest niewidocznych zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na walory smakowe i zapachowe napojów (trujące i rakotwórcze związki chemiczne, metale ciężkie, bakterie oraz wirusy).  Czysta woda intensyfikuje smak i zapach soków, kawy czy herbaty z uwagi na fakt przedostawania się przez membranę rozpuszczonych w wodzie gazów: tlenu, azotu, częściowo dwutlenku węgla.


Membrana usuwa wszystkie mikroorganizmy z wody, produkując wodę sterylnie czystą. Dzieje się tak ze względu na nieproporcjonalnie mniejsze od bakterii i wirusów otwory znajdujące się w półprzepuszczalnej błonie, z której zbudowana jest membrana.

Woda otrzymana w procesie odwróconej osmozy jest wyjątkowo wskazana dla dzieci, które są szczególnie narażone na szkodliwe związki zawarte w wodzie kranowej takiej jak chlor i jego chloropochodne. Nie tylko jest ona wskazana do przyrządzania pokarmów, ale również do kąpieli niemowląt i dzieci, których - wrażliwa na chlor, chemikalia i sole wapnia występujące w wodzie wodociągowej - skóra może być narażona na podrażnienia i uczulenia będące początkiem poważnych chorób.

Woda produkowana metodą odwróconej osmozy jest tak czysta, że często porównuje się ją z wodą destylowaną. Jednak jest to woda lepsza pod względem smakowym i zawartości mikroelementów. Smak wody destylowanej jest mdły, niesmaczny. Przyczyną tego jest fakt, że podczas gotowania pozbywamy się rozpuszczonego w wodzie tlenu i dwutlenku węgla. Gazy te mają decydujący wpływ na smak wody. Przykładem tego może być fakt, iż wody górskie szczególnie bogate w tlen, należą do wód miękkich i zaliczane są do I klasy czystości. Dwutlenek węgla używany jest do gazowania wód mineralnych w celu poprawienia jej smaku. Ponadto destylacja wody nie usuwa wszystkich produktów chlorowania wody. Niektóre związki aromatyczne np. ropopochodne związki chloru, które mają niższy punkt wrzenia od wody, przechodzą z parą do wody oczyszczonej. W ten sposób nie pozbywamy się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego związków.

Parametry techniczne FRO5M


ilość stopni oczyszczania:

5 + mineralizator


membrana:

TFC - cienkowarstwowa


wydajność  [l/dobę]:

190 - 250 


ciśnienie wody zasilającej  [bar]:

od 2,8 do 6 


temp. Wody zasilającej :

2 - 40 oC


zbiornik   [l]:

15 (poj. robocza 7 - 10 )


wymiary  [mm]:

145 x 395 x 515 + zbiornik

ciężar transportowy [kg] - 11,1

Elementy sześciostopniowego systemu odwróconej osmozy FRO5M:

Pierwszy stopień - filtr wstępny 20 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nie rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 20 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów.

Drugi stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

Trzeci stopień - filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nie rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

Szósty stopień - wkład mineralizujący AIMRO ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY