ODŻELAZIACZE -  FILTRY USUWAJĄCE ŻELAZO I MANGAN

Stacje Uzdatniania Wody usuwające żelazo i mangan dobieramy na podstawie szczegółowej analizy fizykochemicznej. Bez analizy wody nie da się jednoznacznie stwierdzić jaki filtr będzie najlepszy, czyli osiągnie wymagany efekt ale jego cena będzie na możliwie niskim poziomie.


Odżelazianie wody jest konieczne ze względu na negatywny wpływ żelaza na zdrowie człowieka i niekorzystne efekty używania zażelazionej  wody, np.: zarastanie instalacji, osad na naczyniach, sanitariatach, brudne plamy na ubraniach po praniu,  itp.     


Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym odżelaziacza. Warunkiem koniecznym, aby to osiągnąć jest napowietrzenie wody, w wyniku którego usuwany jest wolny dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się odczyn wody.


W zależności od zawartości żelaza, oraz innych zanieczyszczeń w wodzie (mangan, siarkowodór) dobiera się odpowiednie  złoża filtracyjne wypełniające filtr odżelaziający--odżelaziacz.

Niektóre  z nich (np. Greensand) wymagają regeneracji roztworem KMnO4 , który pobierany  jest z dodatkowego zbiornika.


Proces usuwania manganu jest znacznie bardziej złożony od usuwania żelaza. Po wstępnym napowietrzeniu, woda przechodzi przez odpowiednio dobrane złoże filtracyjne, z którego mangan zostaje wypłukiwany w procesie regeneracji.  Złożoność reakcji składających się na proces uzdatniania, sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi i starannej kontroli.


W przypadku zarówno odżelaziania jak i odmanganiania dobieramy konkretne urządzenie - odżelaziacz -  z naszej oferty najbardziej dopasowane do konkretnych potrzeb, wraz z dodatkowymi elementami instalacji. Dlatego parametry techniczne urządzeń podajemy dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat inwestycji.

EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY