PRZEMYSŁOWE ZMIĘKCZANIE, ODŻELAZIANIE, ODMANGANIANIE I INNE...

  Dobieramy, dostarczamy i instalujemy  Stacje Uzdatniania Wody o dużych wydajnościach dla:

- bloków mieszkalnych, zabudowy wielorodzinnej

- osiedli

- lokalnych wodociągów

- wiejskich wodociągów

- zakładów przetwórczych  - przetwórstwo owocowo - warzywne

- zakładów przemysłowo - produkcyjnych

- zakładów przetwórstwa mięsnego - masarni

- wszelkich zakładów, gdzie wykorzystywana jest para (woda dla wytwornic pary musi być szczególnie dokładnie oczyszczona)

I innych odbiorców, którzy potrzebują doprowadzić wodę z własnej studni, lub lokalnego wodociągu do obowiązujących norm.Oferowane przez nas stacje uzdatniania wody dla przemysłu i potrzeb komunalnych w budownictwie wielorodzinnym są każdorazowo dobierane dla indywidualnych potrzeb klienta. W naszych ofertach stosujemy innowacyjne rozwiązania, które podnoszą wydajność proponowanych systemów, przy czym cena zakupu zawsze jest utrzymywana na niskim poziomie.


W naszej ofercie naszej znajdą Państwo:

- stacje uzdatniania wody zmiękczające wodę - zmiękczacze jonowymienne (systemy nawet 4 kolumnowe pracujące na jednym super nowoczesnym sterowniku)

- stacje uzdatniania wody - odżelaziacze wody - automatyczne filtry do usuwania żelaza dobrane specjalnie dla konkretnego przypadku z wszelkim niezbędnym do przebiegu prawidłowego procesu wyposażeniem (aeratory, zbiorniki reakcji, stacje dozowania, odpowietrzniki itp..)

- stacje uzdatniania wody - odmanganiacze wody - automatyczne filtry do usuwania manganu. Dobór i rozruch (czasem trwający kilka tygodni) tego typu stacji uzdatniania wody jest bardzo indywidualny.

- stacje uzdatniania wody - usuwanie azotanów - uutomatyczne filtry pracujące podobnie do zmiękczaczy jonowymiennych usuwających twardość.

- inne stacje uzdatniania wody oczyszczające wodę z kilku zanieczyszczeń równocześnie, lub  z             zanieczyszczeń wody nie wymienionych powyżej (amoniak, mętność, azotyny, chlor, tłuszcze, ropopochodne itd..)EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY