EKO -Technika S.C. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka  Brzezinka 8, Rudawa, Kraków, Małopolska,  POLSKA  2010/jz / Polska Południowa , Śląsk, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie/

UZDATNIANIE WODY

FILTRY MECHANICZNE                                                                                                     

ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE WODY

ODŻELAZIACZE, ODMANGANIACZE

DEZYNFEKCJA  WODY - LAMPY UV, CHLORATORY

ODWRÓCONA OSMOZA PRZEMYSŁOWA

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - ROZRUCHY - SERWIS - MODERNIZACJE - WKŁADY EKSPLOATACYJNE

ODWRÓCONA OSMOZA DOMOWA

Masz problem z JAKOŚCIĄ WODY lub ŚCIEKÓW? . . . Z DOŚWIADCZENIA wiemy, że możemy go rozwiązać!

PRZEMYSŁOWE ZMIĘKCZANIE, ODŻELAZIANIE, ODMANGANIANIE I INNE...


STRONA GŁÓWNAUZDATNIANIE WODYOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEMYSŁOWYCHKONTAKT - ADRESAKTUALNOŚCIMAPA STRONY